Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie
Všetky sprístupnené údaje SK CRIS priebežne aktualizujeme aj na základe podnetov od používateľov.
Vaše návrhy, podnety a pripomienky posielajte prosím na túto e-mailovú adresu: skcris.admin@cvtisr.sk
Ďakujeme
.
Prevádzkovateľ


Príručka registrácie
(pdf)
Neviem sa prihlásiť – ako postupovať (pdf)

Skopírujte si príručku, ktorá obsahuje postup práce. Po jej preštudovaní sa prihláste v prípade,  že máte používateľský účet z minulého roka

Ak účet nemáte, registrujte sa na portáli SKCRIS – na tejto stránke. Po registrácii sa môžete hneď prihlásiť, netreba čakať na e-mailové potvrdenie. Pri aktivácii konta postupujte presne podľa dokumentu Príručka  registrácie.
V prípade nejasností nás kontaktujte.
Z technických príčin pre vypĺňanie formulárov prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari


Kontakty – Hodnotenie spôsobilosti vykonávať VaV
  

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja za rok 2018 
Dátum začiatku zberu dát: 3. 6. 2019 
Plánované ukončenie zberu: 31. 7. 2019
Sprievodný list (pdf)
VVP – vzor – prázdny formulár
(pdf)
Metodika vypĺňania formulára VVP (pdf)
Z technických príčin prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari.

 

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti
 

Kontakty: 
Odbor správy a prevádzky portálu VaV 

skcris.admin@cvtisr.sk  
mobil: 0918 976 304
          02/69 253 135
          02/69 253 177