Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie
Všetky sprístupnené údaje SK CRIS priebežne aktualizujeme aj na základe podnetov od používateľov.
Vaše návrhy, podnety a pripomienky posielajte prosím na túto e-mailovú adresu: skcris.admin@cvtisr.sk

Ďakujeme.
Prevádzkovateľ

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja za rok 2015

Zber dát na doplnkové štatistické zisťovanie o výskumnom a vývojovom potenciáli SR sa týka organizácií, oslovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dátum začiatku zberu dát: 6. 7. 2016
Ukončenie zberu dát: 30. 9. 2016

Príručka – postup práce pri registrácii (pdf)
VVP 2013 – vzor (pdf)
Sprievodný list MŠVVaŠ SR (pdf)
Príručka – Metodika vypĺňania formulára (pdf)

Skopírujte si príručku, ktorá obsahuje postup práce. Po jej preštudovaní sa prihláste v prípade,  že máte používateľský účet z minulého roka

Ak účet nemáte, registrujte sa na portáli SKCRIS – na tejto stránke. Po registrácii sa môžete hneď prihlásiť, netreba čakať na e-mailové potvrdenie. Pri aktivácii konta postupujte presne podľa dokumentu Príručka – postup práce.
V prípade nejasností nás kontaktujte.

Následne vyplňte formulár. Pri zadávaní údajov postupujte podľa dokumentu Príručka – metodika vypĺňania formulára.

 

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti

 

Kontakty: 

Ing. Danica Zendulková, vedúca odboru
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor správy a prevádzky portálu
danica.zendulkova@cvtisr.sk

mobil: 0918 976 304

Ing. Daniel Mažári
Odbor rozvoja informačných systémov, Oddelenie podpory aplikačného softvéru
daniel.mazari@cvtisr.sk
 
Tel.: 02 / 692 53 177

Ján Lukáš
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor správy a prevádzky portálu
jan.lukas@cvtisr.sk
 
Tel.: 02 / 692 53 135

Mgr. Boris Rysuľa
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor správy a prevádzky portálu
boris.rysula@cvtisr.sk

Tel.: 02 / 692 53 135