Zber dát Organizácie výskumu a vývoja
Zber dát na doplnkové štatistické zisťovanie o výskumnom a vývojovom potenciáli SR sa týka  organizácií,
oslovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Skopírujte si príručku, ktorá obsahuje postup práce. Po jej preštudovaní sa registrujte na portáli SKCRIS – na tejto stránke. Po registrácii sa môžete hneď prihlásiť, netreba čakať na e-mailové potvrdenie. Pri aktivácii konta postupujte presne podľa dokumentu Príručka – postup práce. Ctení používatelia, prosíme Vás, aby ste nás v prípade nejasností s vyplňovaním VVP prednostne kontaktovali e-mailom na skcris.admin@cvtisr.sk.
Následne vyplňte formulár. Pri zadávaní údajov postupujte podľa dokumentu Príručka – metodika vypĺňania formulára.

Príručka registrácie
Príručka – metodika vypĺňania formulára 
VVP – prázdny formulár ako vzor

  

Kontakt:
Technická podpora:
Ing. Danica Zendulková, e-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk, mob. 0918976304
Mgr. Boris Rysuľa, e-mail: boris.rysula@cvtisr.sk, tel. 02/69253135
Mgr. Ivana Pifková, Ivana.pifkova@cvtisr.sk, tel. 02/69253135
Ján Lukáš, jan.lukas@cvtisr.sk, tel. 02/69253338

Registrácia projektov
v zmysle § 5 a 7  Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji.
Kontakt:
Technická podpora:
Ing. Danica Zendulková, e-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk, mob. 0918976304

Registrácia expertov
v zmysle § 12 Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji.
Kontakt:
Technická podpora:
Ing. Danica Zendulková, e-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk, mob. 0918976304
Boris Rysuľa, e-mail: boris.rysula@cvtisr.sk, tel. 02/69253135 

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti

Podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum (certifikácia) 
Bližšie informácie nájdete na Informačnej stránke k certifikácii.
Príručka: Žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Príručka: Žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj: prílohy

Ctení používatelia, prosíme Vás, aby ste nás v prípade akýchkoľvek nejasností prednostne kontaktovali e-mailom na skcris.admin@cvtisr.sk.