Vyhľadávanie

Detail organizácie
Názov YMS, a.s.
Akronym
IČO 36224278
Zameranie Aktívne pôsobí v oblasti aj účasťou v projektoch VaV, ako aj v procesných organizáciách (napr. Slovenská asociácia pre geoinformatiku).Priebežne aj v minulosti riešila viaceré úlohy výskumného charakteru, a to v spolupráci s významnými univerzitami na Slovensku (STU Bratislava, TU Košice, Žilinská univerzita v Žilite, TU Zvolen). Základnou ambíciou je realizovať prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe.
Rezort Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
SK NACE Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Forma hospodárenia Hospodárska organizácia
Sektor podnikateľský sektor VaV
Prevažujúca činnosť iná prevažujúca činnosť ako výskum a vývoj
Odbor vedy a techniky TECHNICKÉ VEDY / Informačné a komunikačné technológie (do 2023) / Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (do 2023)
Adresa
E-mail lucia.dubna@yms.sk, info@yms.sk
Telefón +421 33 55 039 03, +421 33 59 222 22
www www.yms.sk
Certifikát spôs. vykonávať VaV č. 2024/8201:2-E1230 ( 01.03 2024 - 28.02 2030 )
Organizácia deklaruje väzby na organizácie
 
Väzby deklarované inými organizáciami
Produkty ()
 
Patenty ()
 
Publikácie ()
 
Inovácie ()
Zariadenia ()
 
Laboratóriá ()
 
Služby ()