Vyhľadávanie

Detail organizácie
Názov TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Akronym
IČO 31364381
Zameranie -
Rezort Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
SK NACE Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Forma hospodárenia Hospodárska organizácia
Sektor podnikateľský sektor VaV
Prevažujúca činnosť iná prevažujúca činnosť ako výskum a vývoj
Odbor vedy a techniky PRÍRODNÉ VEDY, MATEMATICKÉ VEDY, INFORMATICKÉ VEDY A KYBERNETICKÉ VEDY / Matematické vedy / Štatistika
Adresa
E-mail kadlecik@trexima.sk, olivova@trexima.sk, bratislava@trexima.sk
Telefón +421 2 33322219
www www.trexima.sk
Certifikát spôs. vykonávať VaV č. 2023/7247:2-D1230 ( 22.03 2023 - 21.03 2029 )
Organizácia deklaruje väzby na organizácie
 
Väzby deklarované inými organizáciami
Produkty ()
 
Patenty ()
 
Publikácie ()
 
Inovácie ()
Zariadenia ()
 
Laboratóriá ()
 
Služby ()