Vyhľadávanie

Detail organizácie
Názov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Akronym FÚ SAV
IČO 00166537
Zameranie výskum a vývoj
Rezort SAV
SK NACE Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Forma hospodárenia Verejná výskumná inštitúcia
Sektor sektor verejných výskumných inštitúcií
Prevažujúca činnosť prevažujúca činnosť výskum a vývoj
Odbor vedy a techniky PRÍRODNÉ VEDY / Fyzikálne vedy / Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied
Adresa
E-mail jana.kovacova@savba.sk, hlavac@savba.sk, secretary.fusav@savba.sk
Telefón +421 2 59410578
www www.fu.sav.sk
Certifikát spôs. vykonávať VaV č. 2021/19738:2-D1230 ( 05.10 2021 - 04.10 2027 )
Organizácia deklaruje väzby na organizácie
 
Väzby deklarované inými organizáciami
Produkty ()
 
Patenty ()
 
Publikácie ()
 
Inovácie ()
Zariadenia ()
 
Laboratóriá ()
 
Služby ()