> Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie
Všetky sprístupnené údaje SK CRIS priebežne aktualizujeme aj na základe podnetov od používateľov.
Vaše návrhy, podnety a pripomienky posielajte prosím na túto e-mailovú adresu: skcris.admin@cvtisr.sk
Ďakujeme
.
Prevádzkovateľ

Príručka registrácie
(pdf)
Neviem sa prihlásiť – ako postupovať (pdf)

Skopírujte si príručku, ktorá obsahuje postup práce. Po jej preštudovaní sa prihláste v prípade,  že máte používateľský účet z minulého roka

Ak účet nemáte, registrujte sa na portáli SKCRIS – na tejto stránke. Po registrácii sa môžete hneď prihlásiť, netreba čakať na e-mailové potvrdenie. Pri aktivácii konta postupujte presne podľa dokumentu Príručka  registrácie.
V prípade nejasností nás kontaktujte.
Z technických príčin pre vypĺňanie formulárov prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari


Kontakty – Hodnotenie spôsobilosti vykonávať VaV
  

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja za rok 2017
Dátum začiatku zberu dát: 24. 4. 2018
Zber dát ukončený. 

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti
 

Kontakty: 
Ing. Danica Zendulková, vedúca odboru
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor správy a prevádzky portálu
danica.zendulkova@cvtisr.sk

mobil: 0918 976 304

Ing. Daniel Mažári
Odbor rozvoja informačných systémov, Oddelenie podpory aplikačného softvéru
daniel.mazari@cvtisr.sk
 
Tel.: 02 / 692 53 177

Mgr. Boris Rysuľa
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor správy a prevádzky portálu
boris.rysula@cvtisr.sk

Tel.: 02 / 692 53 135

Mgr. Ivana Pifková
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor správy a prevádzky portálu
ivana.pifkova@cvtisr.sk
 
Tel.: 02 / 692 53 135