Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie
 

Kontakty: 
Odbor správy a prevádzky portálu VaV 

skcris.admin@cvtisr.sk
 
mobil: 0918 976 304
          02/69 253 135
          02/69 253 199
          02/69 253 338
  
Príručka registrácie
(pdf)
Neviem sa prihlásiť – ako postupovať (pdf) 

Skopírujte si príručku, ktorá obsahuje postup práce. Po jej preštudovaní sa prihláste v prípade,  že máte používateľský účet z minulého roka

Ak účet nemáte, registrujte sa na portáli SKCRIS – na tejto stránke. Po registrácii sa môžete hneď prihlásiť, netreba čakať na e-mailové potvrdenie. Pri aktivácii konta postupujte presne podľa dokumentu Príručka  registrácie.
V prípade nejasností nás kontaktujte.
Pre prácu na portáli SKCRIS Vás prosíme používať internetový prehliadač Mozilla Firefox. Pod prehliadačmi Google Chrome, Safari, Brave a Opera formuláre portálu nefungujú správne.

Zber dát VVP za rok 2022  
Dátum začiatku zberu dát: 1. 3. 2023
Zber dát predĺžený do: 15. 5. 2023 
Sprievodný list (pdf)
VVP – vzor – prázdny formulár
(pdf)
Metodika vypĺňania formulára VVP
(pdf)
          
Kontakty – Hodnotenie spôsobilosti vykonávať VaV

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti
 

Register výskumnej infraštruktúry