Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie
 

Kontakty: 
Odbor správy a prevádzky portálu VaV 

skcris.admin@cvtisr.sk
 
mobil: 0918 976 304
          02/69 253 135
          02/69 253 199
          02/69 253 338

Vážení používatelia,

prosíme Vás o neprihlasovanie sa na portál a nevkladanie dát. Dáta nebudú uložené a prenesené na nový portál SK CRIS, čo znamená, že Vaša práca s formulármi bude zbytočná.

Ďakujeme za pochopenie.


 

Vážení používatelia,

15.7. o 8:00 bude začatá migrácia dát na nový portál, čo znamená odstavenie možnosti prihlásenia sa používateľa, prácu s formulármi a vkladanie dát. Migrácia dát má plánované trvanie 10 pracovných dní. Po skončení migrácie budú môcť používatelia pracovať v novom portáli SK CRIS a pokračovať vo svojich rozpracovaných formulároch.

Ďakujeme za pochopenie.


Zber dát VVP za rok 2023

Zber dát za rok 2023 sa uskutoční v termíne od 13.3.2024 do 30.6.2024.

Termín zberu dát sa z dôvodu migrácie na nový portál predlžovať nebude.


Príručka – metodika vypĺňania formulára
Príručka registrácie
(pdf)
Neviem sa prihlásiť – ako postupovať (pdf) 

Skopírujte si príručku, ktorá obsahuje postup práce. Po jej preštudovaní sa prihláste v prípade,  že máte používateľský účet z minulého roka

Ak účet nemáte, registrujte sa na portáli SKCRIS – na tejto stránke. Po registrácii sa môžete hneď prihlásiť, netreba čakať na e-mailové potvrdenie. Pri aktivácii konta postupujte presne podľa dokumentu Príručka  registrácie.
V prípade nejasností nás kontaktujte.
Pre prácu na portáli SKCRIS Vás prosíme používať internetový prehliadač Mozilla Firefox. Pod prehliadačmi Google Chrome, Safari, Brave a Opera formuláre portálu nefungujú správne.

Výsledky zberu dát VVP za rok 2022   
       
Kontakty – Hodnotenie spôsobilosti vykonávať VaV

Zber žiadostí o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na najbližšie zasadnutie hodnotiacej komisie má termín ukončenia 4. 9. 2024.

Zasadnutia hodnotiacej komisie plánované na rok 2024

Mesiac zasadnutia Termín na predkladanie žiadostí
Február 2024 do 31. januára 2024
Apríl 2024 do 26. marca 2024
Jún 2024 do 29. mája 2024
September 2024 do 4. septembra 2024
November 2024 do 30. októbra 2024

 

OZNAM
pre držiteľov osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým sa blíži ukončenie doby platnosti
 

Register výskumnej infraštruktúry